Průběh vyšetření

vyšetření má tři části

Osobnostní dotazníky

Osobnostní dotazníky

Výkonové testy

pozornost, reakce, paměť, rozumové schopnosti apod.

Rozhovor s psycholožkou

Rozhovor s psycholožkou

Délka vyšetření je obvykle 2-3 hodiny