Co si musíte přinést?

 • Výpis z evidenční karty řidiče 
  – aktuální (vydává odbor dopravy v místě vydání ŘO)
  (ne výpis bodů z Czech POINT),
  bez tohoto dokladu nelze vystavit Posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření

   

 • Občanský průkaz (nebo jiný platný doklad totožnosti)

   

 • Propisovací tužka

   

 • Brýle na čtení (nebo kontaktní čočky), pokud je potřebujete

Vybodovaní řidiči a žadatelé o navrácení ŘO po zákazu řízení navíc:

Řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů) nebo žádají o navrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení: 
Posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
– ne starší 30 dní
– stačí kopie

Přijďte odpočatí, neovlivnění alkoholem, nelegální drogou či tlumivým léčivem. 

Posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření obdrží posuzovaný řidič na místě po vyšetření,
stejnopis tohoto posudku odesílá psycholog obecnímu úřadu dle místa bydliště řidiče, a to do 5 pracovních dní.