Dopravní psychotesty v Královéhradeckém kraji

(Hradec Králové, Dobruška a další oblasti)

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii. Studium bylo zakončeno rigorózní zkouškou.

Jsem členkou Asociace dopravních psychologů, a také forenzní a školní psycholožkou, s praxí od roku 2006.

Ministerstvem dopravy ČR mi byla udělena akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Jmenuji se PhDr. Radana Ryšánková
Ministerstvem dopravy akreditovaný dopravní psycholog