Dopravní psychotesty v Královéhradeckém kraji
(Hradec Králové, Dobruška a další oblasti)

Jmenuji se PhDr. Radana Ryšánková – Ministerstvem dopravy akreditovaný dopravní psycholog

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborou psychologii. Studium bylo zakončeno rigorózní zkouškou.

Jsem členkou Asociace dopravních psychologů, působila jsem jako forenzní a školní psycholožka s desetiletou praxí.

Ministerstvem dopravy ČR mi byla udělena akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.