Lze rozdělit na tři části:
  • Osobnostní dotazníky
  • Výkonové testy (pozornost, reakce, paměť, rozumové schopnosti apod.)
  • Rozhovor s psycholožkou
Celé vyšetření trvá zhruba 2,5 – 3 hodiny. Výsledky i závěrečná zpráva na počkaní.
FacebookTwitterGoogle+RedditLinkedInPrintShare