Výpis z evidenční karty řidiče – aktuální (vydává odbor dopravy v místě vydání ŘO)

(ne výpis bodů z Czech POINT), bez tohoto dokladu nelze vystavit Posudek o výsledku dopravněpsychologického vyšetření  

Občanský průkaz (nebo jiný platný doklad totožnosti)

Propisovací tužka

Brýle na čtení (kontaktní čočky), pokud je potřebujete

Vybodovaní řidiči a žadatelé o navrácení ŘO po zákazu řízení navíc:

Řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů) nebo žádají o navrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení: Posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel –  ne starší 30 dní – stačí kopie

Přijďte odpočatí, neovlivnění alkoholem, nelegální drogou či tlumivým léčivem. 

Posudek o výsledku dopravněpsychologického vyšetření obdrží posuzovaný řidič na místě po vyšetření, stejnopis tohoto posudku odesílá psycholog obecnímu úřadu dle místa bydliště řidiče, a to do 5 pracovních dní.

FacebookTwitterGoogle+RedditLinkedInPrintShare